zaterdag 22 oktober 2016

BRUGGE - MEERS

Een meers is een land dat aan water gelegen is, een lage weidegrond, die in regenperiodes nogal eens onder water loopt.

Het uitgestrekte gebied dat in Brugge als De Meers bekendstond, werd ontwikkeld door het trekken van twee parallelle straten. Om ze te onderscheiden werd de ene Oostmeers en de andere Westmeers genoemd. Later kwam daar nog een straat bij die Nieuwe Meers werd genoemd en in 1930, om de volksmond te volgen, tot Zonnekemeers werd omgedoopt.

De Meers als geheel werd aldus al genoemd in de 13de eeuw en waarschijnlijk al veel vroeger:
1290: pro calceia in vico de Merch (bestrating)
1300: daer die raemen staen in die marsch
1307: van 1 pit te vermackene in de meerch
1446: in den meersch bi sinte salvatoors.
Zelfs toen men een onderscheid begonnen te maken tussen de straten, bleef De Meers als verzamelnaam in gebruik. Ook vandaag nog spreken Bruggelingen vaak over 'de Meers' zonder verder specificatie.

Ook de Oostmeers komt in de documenten voor:
1331: in de oostmerch
1334: tusschen der oostmeersch en der westmeersch
1345: in der mersch, in de hoosterste strate
en zo nog talrijke referenties.

En met de foto's (klik) die Lefla en ik ervan sluiten we dit dagje Brugge af. Prettig weekend allemaal!

donderdag 20 oktober 2016

BRUGGE - PANDREITJE WOONWIJK

Waar nu de straat ligt, vloeide destijds een arm van de Reie, het Pandreitje, dat werd gedempt vanaf 1768. In de bedding werd een riool gemetseld, waarna aan de Brugse aannemers van bouwwerken werd gevraagd om systematisch al hun bouwpuin in de bedding te storten. Het duurde tot circa 1791 vooraleer alles gedempt was en de opgevulde bedding geplaveid kon worden. Door dit alles verdwenen ook drie bruggen, waaronder de Vlasbrug of Cocquytbrug, die de Rozenhoedkaai met de Braambergstraat verbond. Alleen de naam van de daar gelegen straat herinnert er nog aan dat het een reitje was.

De naam komt van het gebouw dat het stadsbestuur in 1482 bouwde op het einde van de straat en dat de naam Pand kreeg. Het was bestemd om een overdekte handelsplaats te bieden aan schilders en juweliers en er hun jaarmarkten te houden. Het was bereikbaar langs een brug die over de rei liep ter hoogte van de Willemstraat. De jaarlijkse feestelijke activiteiten die er werden gehouden, heetten de Pandfeesten. Zie daarvoor maar hier (klik) en voor de foto's die wij in deze mooie, met moderne gebouwen verrijkte wijk namen hier (klik).

dinsdag 18 oktober 2016

BRUGGE - OMGEVING SINT-SALVATOR

Deze kerk werd niet gebouwd om de kathedraal van de stad te worden, ze nam deze status slechts in 1834 aan. Oorspronkelijk was Sint-Salvator een romaans stenen kerkje gesticht in de 9e eeuw. Toen was de Sint-Donaaskerk, in het hart van Brugge, rechtover het stadhuis gesitueerd, het belangrijkste godsdienstige gebouw van de stad. Op het eind van de 18e eeuw vertrok bisschop Felix Brenart in ballingschap. Het bisdom werd afgeschaft en de Sint-Donaaskathedraal werd als nationaal goed verkocht en gesloopt.

In 1834 is het bisdom Brugge heropgericht en werd de Gentse hulpbisschop Frans René Boussen de nieuwe bisschop van Brugge.
De Sint-Salvatorkerk werd officieel de Sint-Salvators- en Sint-Donaaskathedraal. Nochtans leek het gebouw niet helemaal op een kathedraal. Ze was minder indrukwekkend dan de nabijgelegen Onze-Lieve-Vrouwekerk. Sint-Salvator moest dus aan zijn nieuwe status aangepast worden. Dit gebeurde o.m. door de inwendige aankleding, waarbij uit de voormalige Sint-Donaaskathedraal afkomstige kunstwerken werden gerecupereerd. Zie ook hier (klik) en voor de foto's hier (klik). 

Sorry dat de foto's weer bij Photobucket te zien zijn, ik had ze daar al geparkeerd voor de problemen zich voordeden vorige donderdag (klik) waardoor het experiment (klik) met Google volgde. Jullie schenen de presentatie daar leuker te vinden, helaas Photobucket zijn tot elkaar gedoemd, het is een betalend site en als ik dat opzeg zijn al mijn vorige series niet meer te zien.
Fijne nieuwe week lieve webbies!

zondag 16 oktober 2016

Zondag: bij-tank-dag

Eindelijk begint eind september-begin oktober 1916 in de Eerste Wereldoorlog het tij te keren... Het tot midden 1916 vastgelopen loopgravenfront begint te bewegen: half september konden de Britten dank zij de inzet van hun nieuw "geheim wapen" - de tank - in de 'trechter' tussen Somme en Ancre nabij Flers-Courcelette de Duitse linies doorbreken en vooral: behouden. De daaropvolgende Duitse tegenaanval  van eind september mislukt. Midden november zal dan ook het einde van de beruchte Slag aan de Somme betekenen... Naar het einde van oktober 1916 lanceren ook de Franse troepen nabij Verdun een legendarisch tegenoffensief ter herovering van hun aan de vijand verloren forten rond deze  stad. Als eerste zal op 24 oktober 1916 het Fort Douaumont terug in hun handen vallen. Begin november zullen de Duitsers ook Fort Vaux ontruimen en zich terugtrekken. Ter herinnering van dit heldhaftig offensief van 100 jaar geleden is nabij Verdun een (recent gerestaureerd en tot museum uitgebreid) Memoriaal gebouwd (boven), en in respect van de talrijke gesneuvelde soldaten die op dit keerpunt in de Slag van Verdun sneuvelden - het indrukwekkende Ossuarium van Douaumont (onder) ...


vrijdag 14 oktober 2016

Thematocht GVSALM

Vorige zaterdag ging de fel gesmaakte jaarlijkse thematocht van de GVSALM (klik) door met meer dan 80 deelnemers! Een wandeling doorheen 1.000 jaar Gentse geschiedenis langs één van de belangrijkste verkeersassen. Met enkele exclusieve bezoeken aan gebouwen en uitleg door een groep specialisten met de laatste inzichten en nieuwtjes over onder andere de recente opgravingen.

Voor de foto's kan je hier en hier klikken. Met al die perikelen rond Photobucket (zie hier) heb ik eventjes een ander systeem geprobeerd om de albums op te laden, namelijk via Google. Wil je het in een diapresentatie bekijken klik dan op meer opties en om die te stoppen op ESC duwen.
Fijn weekend allemaal, geniet er van tegen de sterren op, beloofd?

donderdag 13 oktober 2016

BRUGGE - OMGEVING OLV & SINT- JANSHOSPITAAL

Het Sint-Janshospitaal is een 13de-eeuws hospitaal opgetrokken in vroeg gotische stijl, in de loop van de 15de tot de 20ste eeuw uitgebreid met diverse bijgebouwen is één van de zeldzaam bewaarde vroege voorbeelden van burgerlijke architectuur in Vlaanderen. 
Het complex herbergt thans een oudheidkundig museum in het centrale 13de-eeuwse hoofdgebouw en een rusthuis voor bejaarden van het O.C.M.W. Damme in de aanpalende vleugels met algemene administratie in de gebouwen aan de Burgstraat (nummers 2-4). Met uitzondering van de 19de- en 20ste-eeuwse uitbreidingen beschermd als monument bij K.B. van 19/04/1937. Tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.
Zie voor meer informatie hier. En voor de foto's hier.

Update: gisteren werkte de verbinding met Photobucket perfect maar blijkbaar is er weer maar eens een kink in de kabel, niet fijn voor een betalend site en ik hoop dat het snel verholpen zal zijn!

dinsdag 11 oktober 2016

BRUGGE - DIJVER

In de volgende logjes gaan we eens bekijken wat Brugge zoal te bieden heeft en we beginnen met de Dijver.
De Dijver is een waterloop en een straat in het historisch centrum van Brugge. De rei loopt van de Gruuthusebrug tot aan de Rozenhoedkaai en het Huidenvettersplein. 
De gelijknamige straat ligt op de zuidelijke oever van de rei en loopt van de Gruuthusebrug tot aan de Wollestraat en de Rozenhoedkaai. De Dijver maakt deel uit van de loop van de oorspronkelijke rivier de Reie en wordt overspannen door de Gruuthusebrug en de Johannes Nepomucenusbrug.

Deze naam behoort tot de oudste van Brugge. De vroegste vermeldingen zijn:
1292: supra diveram;
1302: up die divere;
1369: caye up den divere.

De naam gaat terug tot de Keltische tijd en komt voort uit het Indo-Germaanse deiwo, god of goddelijk. Het is een toponiem dat, net zoals "Reie" (Rogia), "heilig water" betekent.

De Dijver vormde toen de noordgrens van een eiland begroeid met eikenbomen, voor de Kelten heilige bomen. Van oudsher is het een plaats van samenkomst en op het eiland ontstond een cultusplaats. Deze cultusplaats zou omstreeks 1050 gekerstend zijn geworden door de kluizenaar Everelmus en lag aan de basis van de latere Eekhoutabdij. Vanaf minstens 1127 maakte de Dijver deel uit van de eerste stads omwalling van Brugge.

Vandaag heeft de straat een gevarieerde functie, met onder andere commerciële en educatieve activiteiten (Europacollege), horeca en in mindere mate huisvesting. Ook vinden er vaak rommel- en folkloremarkten plaats. Voorts heeft de Dijver een belangrijke museale functie met de aanwezigheid van het Groeningemuseum, het Arentshuis en het Gruuthusemuseum.

En dat Lefla en ik er onze gang gingen kunnen jullie je wel indenken, de foto's ervan vindt je hier.
Fijne week allemaal!