vrijdag 27 mei 2016

Heimwee


Alles is heimwee
wolken en water
alles is heimwee
naar vroeger – naar later
vroeger is over
later - een ster
gisteren is oud
en morgen nog ver
© Toon Hermans

of:

Gun mij mijn heimwee,
want de dagen korten,
en een fel verlangen
naar de avondzee,
en naar het storten
van het licht in zee
en naar een vaag idee
van hoe dromen horten,
breken op de rand
der dagelijkse dingen.

Ver voorbij het strand,
achter de horizon
hoor ik de golven zingen.
© Mark Eyskens

Zelf kon ik niet kiezen tussen die twee gedichten om mijn bewerking kracht bij te zetten. Aan jullie om dat te doen of misschien willen jullie wel zelf iets moois verzinnen? Dankjewel lieve webbies!

woensdag 25 mei 2016

10 MSK KUBISTEN en MODERNEN


We zijn bij het laatste item over het MSK (klik) aangekomen. De volgende keer iets heel anders.

Het kubisme is een stroming binnen de moderne kunst van het begin van de 20e eeuw. Het is een van de vier grote schilderstijlen (naast het dadaïsme, het expressionisme en de abstracte kunst), die de Europese schilderkunst van de 20e eeuw een nieuw belang gaven. Het kubisme vierde zijn hoogtijdagen als avant-gardekunststroming in de periode van 1906 tot ca. 1920.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kubisme

Moderne kunst (klik) is de term die algemeen gebruikt wordt voor de avant-gardistische artistieke uitingen vanaf het begin van de 20e eeuw tot ongeveer de jaren 60. Belangrijke stromingen in de Moderne Tijd waren kubisme, futurisme, dadaïsme en surrealisme. Modernisme uitte zich zowel in de schilderkunst als in de beeldhouwkunst. Een algemeen kenmerk van de moderne kunst is de drang om te experimenteren en het scheppen van een grotere afstand tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid, bijvoorbeeld door een verregaande abstractie of de nadruk op het kunstwerk als idee.

De foto's die ik in het MSK (klik) nam kan je hier (klik) of hier (klik bekijken.

maandag 23 mei 2016

9 MSK BEELDHOUWERSZALEN


Het MSK (klik) heeft ook een belangrijke collectie beeldhouwwerken.
Een van de bekendste werken van de Franse beeldhouwer Rodin is de dramatische groep De burgers van Calais uit 1889. Pogingen om de hele groep voor het toentertijd gloednieuw gebouwde Gentse museum aan te kopen mislukten. De krachtige, smartelijke kop herneemt een van de burgers, Pierre De Wissant. Het hoofd is groter dan in de eigenlijke beeldengroep, een procédé dat Rodin vaker toepaste met de hulp van zijn medewerkers. Voor het overige is het op identieke wijze uitgevoerd. Eerder dan een individu is dit een studie van de expressie van menselijke tragiek.
Foto's ervan kan je hier (klik) of hier (klik) bekijken.

We zijn nu bijna aan het einde van onze ontdekkingstocht doorheen dit mooi Gentse museum, misschien jammer voor de ene, maar dan weer goed voor de andere. Nog één logje te gaan en we nemen er afscheid van.

zondag 22 mei 2016

Zondag: bij-tank-dag


NOG EENS DE FAMEUZE TANK VAN POELKAPELLE...

De bekende laatste tank van de Slag rond Ieper in 1917, deze van Poelkapelle-Langemark, biedt genoeg stof tot discussie sinds volhardende vrijwilligers replica’s geconstrueerd hebben (zie hier).


Hierbij enkele foto’s vanuit dezelfde hoek met enkele jaren verschil - vóór en na het begin van de wederopbouw. Het enige vaste referentiepunt is de ligging van het wrak van de tank zélf: die bleef onveranderd - enkel de omgeving wijzigde ingrijpend! De bovenste postkaart toont Britse soldaten op het einde van de Eerste Wereldoorlog bij de in de modder van het slagveld verzakte tank, in het verwoeste dorpscentrum van Poelkapelle. De tweede postkaart laat de ongewijzigde ligging van het wrak zien zien rond 1920, middenin het weder opgebouwde dorp. Dit zou zo blijven tot de aanleg van het kruispunt in 1923 en de oprichting van het monument voor de legendarische Franse oorlogspiloot Georges Guynemer die in 1917 neerstortte boven Poelkapelle (om de vijf jaar wordt zijn herdenking georganiseerd - in 2017 zal dit het 100ste jaar zijn). Toen werd de tank uitgegraven en verplaatst naar de rand van het kruispunt tot jolijt van de plaatselijke jeugd (foto hieronder). Uiteindelijk werd deze tank in 1941 door de Duitse invaller verschroot..

vrijdag 20 mei 2016

8 MSK EXPRESSIONISTEN


Het expressionisme (klik) is begonnen in Duitsland, vooral in kunstenaarsbewegingen, zoals Die Brücke, Der Blaue Reiter, en het Bauhaus. In 1911 gebruikte Herwarth Walden voor het eerst de term "expressionisme" in zijn polemisch tijdschrift Der Sturm. In diezelfde tijd ontstond in Frankrijk het fauvisme, een vergelijkbare stroming.
Het expressionisme kende een bloeitijd in het eerste kwart van de 20e eeuw.
Vooral in de schilderkunst wordt, bijvoorbeeld bij het gebruik van kleuren, vaak afgeweken van de werkelijkheid. De kleur wordt gebruikt om gevoelens te accentueren. Vaak worden ook voorbeelden uit de natuur vervormd, juist ook hier weer, om de expressiekracht te verhevigen.

Enkele foto's van de werken die in het MSK (klik) hangen kan je hier of hier bekijken...

donderdag 19 mei 2016

7 MSK IMPRESSIONISTEN en SYMBOLISTEN


Van de impressionisten (klik) waren er veel die zich aangetrokken voelden tot de eerlijke en directe manier van werken van de realisten. Zij vonden de betekenis van het schilderij onbelangrijk. Het maakte nauwelijks uit wat er op stond, het ging er om hoe het er op stond. 
En daarbij streefden deze schilders er naar de werkelijkheid weer te geven zoals zij die in vluchtige momenten waarnamen. Slordig bijna - zoals de mens kijkt - uit flarden en vlekken bouwden zij hun beeld op. 
De zichtbare werkelijkheid werd het enige onderwerp van studie. De schilders lieten zich niet meer leiden door diepere gedachten; kunst diende er alleen te zijn omwille van de kunst (l'art pour l'art). 

Het Symbolisme (klik) kwam op aan het eind van de 19de eeuw. Het was een uitloper van de romantiek, met een sterke gerichtheid op het verleden, fantasie, intuïtie, het onderbewuste en het onverklaarbare. Door middel van symbolen in de voorstelling verwees men in de figuratieve stroming naar ideeën of gevoelens. Abstracte ideeën als bijvoorbeeld waarheid, verleiding of strijdlust werden gesymboliseerd door personificaties: vrouwen, dieren en planten. 

En zoals steeds kan je de foto's die ik er in het MSK (klik) nam hier of hier bekijken.

dinsdag 17 mei 2016

6 MSK TWEEDE HELFT 19de en BEGIN 20ste EEUW


In de 19e eeuw werden in veel landen kunstverzamelingen aangelegd en toegankelijk gemaakt voor het algemene publiek. Overheden wilden daarmee de bevolking goede smaak bijbrengen en de nationale trots vergroten. Daar zijn in het MSK (klik) voorbeelden van waar ik enkele foto's van nam die je hier of hier kan bekijken.
Fijne nieuwe week allemaal, ook al komt deze wens een dag te laat, hij is niet minder welgemeend!